ZADZWOŃ albo NAPISZ      68 325-40-17 biuro@badacz.pl

ZAMÓWIENIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY

Aby mogli Państwo zakupić w naszej firmie gilosze duplikatów ( nr MEN-75, MEN-75a, MEN-75b ) oraz świadectwa ukończenia szkoły, prosimy o oficjalne zamówienie z pieczęcią firmową, osobą do kontaktu oraz danymi do faktury vat( drogą e-mail lub w formie papierowej ). Zamówienie mogą składać tylko Placówki Oświatowe.

Druki

Posiadamy wszelkiego rodzaju druki szkolne i akcydensowe .

Aby sprawdzić symbole świadectw prosimy o przesunięcie kursorem myszki w dół. Wzory świadectw znajdują się z lewej strony.

Po wybraniu opcji WYKAZ ŚWIADECTW prosimy przesunąć kursor myszki w dół.